top of page
DSC_9952.JPG

Det stilles endel krav til alle som utfører vektertjenester. I tillegg har GSS AS egne forventinger til de som skal jobbe som vektere hos oss.

En forutsetning for alle våre ansatte er at man tar avstand fra rusmisbruk og dopingmidler. Man skal alltid ha en hyggelig holdning for alle man møter, skal opptre profesjonelt når man bærer uniformen.

Hva er kravene til de som ønsker å jobbe som vekter i GSS?

Beskrivelsen av minimumskrav nedenfor gjelder samtlige stillinger i GSS AS. Noen stillinger kan ha andre krav utover dette

Minimumskrav til søkere:

  • Må være 18 år eller eldre*

  • Må inneha førerkort klasse: B (eller Førerkort Klasse B Automat)
    Enkelte stillinger krever ikke førerkort - se hvilke stillinger på Ledige Stillinger

  • Beherske Norsk flytende, både muntlig og skriftlig

  • Må ha Nasjonal Grunnutdanning for vektere / Vekterkurs Trinn 3 Regodkjenning.

  • Evne til å kunne kommunisere med mennesker i vanskelig situasjoner

  • Ha god fysisk og psykisk helse

  • Ha tilfredsstillende vandel (jf. Lov om vaktvirksomhet §8.)

Ansettelseskrav
bottom of page