top of page

Kameraovervåkning

Mange av våre kunder velger idag kameraovervåkning fra Gss AS.
 

Video og alarmovervåket objekt 365 dager i året.

 

Sentralovervåkning vil med overlegenhet øke sikkerheten og hjelpe vektere som er innom eiendommene i noen få minutter pr døgn. Tjenesten avdekker avvik før det blir utført store skader på eiendommene og vektertjenesten vil kunne være på plass innen få minutter.

Tjenesten hindrer at  store verdier går tapt for kunder og forsikringsselskap.

Etterforskningsarbeidet er komplisert og det er svært sjelden det etterlates fellende bevis, eller at verdigjenstander blir gjenfunnet.

Utvendige verdigjenstander som biler, båter osv. kan påføres store skader og en vektertjeneste som ikke er tilstede vil ikke kunne forhindre dette, selv små riper i bilens lakk kan føre til store økonomiske tap for eier.

 

Sentral overvåkningssystemer kombinert med mobilvekter tjeneste er optimalt for å forebygge utvendig hærverk og materielle skader

Tjenesten leveres i dag til parkerings arealer og større industribedrifter.

Bevegelses-detektering i kamerasystemene kan aktiveres ved arbeidsdagens slutt og all ferdsel på eiendommen vil utløse alarm i kontrollsentralen (periode-varsling)

GSS sentral er bemannet 24 timer i døgnet og våre operatører monitorerer og overvåker status i alle våre systemer.

Dette for å optimalisere kvaliteten og sikkerheten for våre kunder

Ved alarm vil sentralen umiddelbart få oversikt over hvilken hendelse som har utløst alarmen og med suveren oppløsning på overførte bilder vil det kun ta sekunder før sikkerhetsbruddet er analysert.

Når et sikkerhetsbrudd er konstatert vil systemet kunne utløse flere tiltak for å begrense skader for våre kunder.

 

Ved reelt sikkerhetsbrudd meldes dette umiddelbart til nærmeste politipatrulje med mulighet for overføring av høyoppløselige bilder og fakta-opplysninger.

bottom of page