Kurs og Foredrag.

GSS leverer flere typer kurs og foredrag innen sikkerhetssegmentet. Kursene har som oppgave å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø.

Når foretok du sist en trusselvurdering av din bedrift ? 

Samfunnsutviklingen viser en forverring av trusselbildet for offentlig og privat virksomhet. Førstelinjepersonell som f.eks. reseptsionister og butikkansatte blir stadig eksponert for direkte trusler.

Bruk av sosiale medier gjør det stadig lettere for uønskede elementer å samle informasjon. Uforsiktig omgang med sosiale-medier kan ha store konsekvenser for ansatte og bedrifter.

Våre kurs/ foredrag-  har til hensikt å trene de ansatte før / under og etter uønskede hendelser.

Målet med kursene er å gjøre de ansatte i bedre stand til å mestre hendelser, slik at de kan føle seg trygge i arbeidssituasjonen.

Målgruppe

Alle som gjennom sitt arbeid kan bli utsatt for kriminelle handlinger, ulykker, skade, sykdom og brann.

Kurstyper​

  • Krisehåndtering

  • Ran, Trusler (førstelinje).

  • Brannvern

  • Førstehjelp

  • Svinnreduksjon

  • Uønsket adferd

  • Beredskap

  • Bruk av sosiale medier

  • Vi tilpasser kursene etter bedriftens sikkerhetsbehov.

      Ta kontakt for en hyggelig sikkerhetsprat.

(0047) 22755400

E Post: post@gss.no

1/11