top of page

GSS SAFE TILBYR GJENNOM SITT NASJONALE OG INTERNASJONALE NETTVERK FØLGENDE TJENESTER:

 • Sikkerhetsledelse

 • Trusselvurderinger 

 • Analyser 

 • Kursvirksomhet

 • Sikkerhetsjefer

 • Utredning

 • Etterforskning.

 • Søk etter elektronisk spionasje/de-bugging
   

 • ETTERFORSKNING av alle typer sivile- og strafferettslige saker for næringslivet, privatpersoner og organisasjoner
   

 • Økonomisk kriminalitet​, legemsbeskadigelser, grov vold, datakriminalitet, DNA og spaning er noen eksempler
   

 • Spesialfelt innen:
   

 • Barnevern, arv, forsikringssaker, arbeids- og erstatningsrett.
   

 • GRANSKNING
   

 • Undersøkelsesform for å kartlegge eller avdekke faktiske forhold og ansvar​
   

 • TRUSSELVURDERING
   

 • Analyse av selskap for å kartlegge og iverksette tiltak for økt sikkerhet, ivaretagelse av menneskelig kompetanse og selskapets verdier.​

       Vår kompetanse og erfaring kommer fra:​

 • Stortinget, politiet, forsvaret, nasjonal- og internasjonalt sikkerhetstjenester og ledelse, data-sikkerhet, administrasjon og offentlig forvaltning, prosjektledelse infrastruktur og spesialbygg

 • Stortinget - politisk rådgiver, pressetalsmann - hovedfelt forsvarspolitikk​

 • Politiet - etterforskning av bl.a. økonomisk kriminalitet, spaning, etterretning, beredskapsplanlegging, administrasjon og prosjektledelse m.m.

 • Næringslivet - data-sikkerhet, kontroll- og vakttjeneste av kritisk infrastruktur

 • Kurs og øvelser - for næringsliv, stat og kommune innen sikkerhet- og beredskapsplanlegging

 • Veiledningstjeneste av etablering av norske foretak i utlandet. Herunder regionbasert sårbarhetsanalyse

NFES_Logo_Wordpress.png
bottom of page